B.11 Bonitete iz zaposlitve 

Skrij povezave
POUDAREK POSODOBITVE, FEBRUAR 2023
Poglavje je bilo posodobljeno zaradi spremenjene davčne prakse pri obdavčitvi bonitete od članarin.

Boniteta je ugodnost, ki jo delodajalec ali druga oseba v zvezi z zaposlitvijo da zaposlenemu ali njegovemu družinskemu članu. Izvira lahko iz sedanje ali pretekle zaposlitve. Praviloma je dana v obliki proizvoda, storitve ali druge ugodnosti v naravi. V nedenarni obliki lahko zaposleni prejme še "povračila stroškov", ki jih delodajalec izplača neposredno izvajalcem oziroma ponudnikom (na primer nastanitve in letalske vozovnice).

O boniteti govorimo, kadar zaposleni prejme vrednostno opredeljeno ugodnost, ki povečuje premoženjsko korist za njegove zasebne namene. Če je neki strošek zasebni strošek zaposlenega, in ne strošek delovnega sredstva, ki mu ga mora zagotoviti delodajalec, se prevzem tega zasebnega stroška običajno šteje za boniteto zaposlenega (na primer nakup

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar