B.14 Upokojenci 

Skrij povezave
POUDAREK POSODOBITVE, FEBRUAR 2023
Poglavje je bilo spremenjeno zaradi sprememb pri poročanju na obrazcu REK-O, ki se uporablja za izplačila od leta 2023. V poglavju so še druge uskladitve in popravki zaradi spremenjene davčne prakse.

Pokojnina je z nekaj posebnostmi obdavčena kot plača, drugi dohodki upokojencev pa različno, odvisno od pravne podlage za njihovo delo. Če upokojenec opravlja dejavnost, sklene delovno razmerje ali je družbenik oziroma ustanovitelj zavoda ali zadruge in hkrati poslovodja, delno ali v celoti izgubi pravico do pokojnine. Dohodki, ki jih doseže z opravljanjem dela na drugih podlagah, pa ne glede na velikost ne vplivajo na pravico do pokojnine.

Zavarovanec pridobi pravico do pokojnine, ko izpolni predpisane pogoje. Dopolniti mora predpisano pokojninsko dobo in starost. Poleg tega mora izstopiti iz obveznega zavarovanja, kar pomeni, da mu mora pred upokojitvijo prenehati

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar