B.15 Drugi dohodki 

Skrij povezave
POUDAREK POSODOBITVE, FEBRUAR 2023

Poglavje je bilo spremenjeno zaradi novega poročanja na obrazcih REK-O, ki se uporablja za izplačila od leta 2023. Druge spremembe so bile zaradi novih ali spremenjenih predpisov, ki se nanašajo na obdavčitev drugih dohodkov.

Med druge dohodke sodijo

  • povračila stroškov fizičnim osebam, s katerimi izplačevalec ni ne v delovnem ne v pogodbenem razmerju, niti v razmerju opravljanja dejavnosti, niti kapitalskem ali najemnem razmerju,
  • nagrade, darila in dobitki v nagradnih igrah ter
  • ostali drugi dohodki, ki ne spadajo v katerokoli drugo vrsto dohodkov po ZDoh-2, kot so priznavalnine in družinske invalidnine.

Take dohodke pogosto izplačujejo društva, prostovoljske organizacije, državni organi in druge nepridobitne organizacije. Ti morajo kot izplačevalci vedeti, kdaj se povračila stroškov vštevajo v davčno osnovo v celoti in kdaj le delno in kdaj so v celoti

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar