A.8 Nepridobitna dejavnost 

Skrij povezave
POUDAREK POSODOBITVE, FEBRUAR 2023

Poglavje je bilo spremenjeno zaradi nove davčne prakse na temo izvzema prihodkov in odhodkov lekarn – javnih zavodov, ki prejemajo sredstva za izvajanje javne službe iz javnofinančnih virov in namenskih javnih sredstev, če je učinek DDPO iz teh prihodkov, zmanjšanih za pripadajoče odhodke, v treh zaporednih letih večji od 200.000 EUR.

Posebnost obračuna DDPO pri nepridobitnih organizacijah je v tem, da v davčno osnovo ne vštevajo vseh prihodkov in priznanih odhodkov, ampak določen del teh že pred tem izvzamejo iz obračuna. V davčno osnovo spadajo namreč le pridobitni prihodki in njim pripadajoči odhodki, ki jih po vrstah določa poseben pravilnik o dejavnosti. Nepridobitni prihodki in sorazmerni ali dejanski odhodki se v davčno osnovo ne vštevajo.

Zavezanci za obračun DDPO

Pravne osebe domačega in

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar