A.21 Plačevanje davka 

Skrij povezave
POUDAREK POSODOBITVE, FEBRUAR 2023

Poglavje je bilo spremenjeno zaradi podaljšanega roka za plačilo akontacije davka od dohodkov pravnih oseb. Zavezanci jih morajo zdaj plačati v 20 dneh po dospelosti.

Zavezanci, ki morajo DDPO plačati od dobička, ga skupaj z davčno osnovo na tej podlagi ugotovijo sami v obračunu DDPO (samoobdavčitev). To velja za dobiček zavezancev rezidentov in dobiček poslovne enote nerezidentov. Obračun DDPO vsebuje podatke za ugotovitev davčne osnove za DDPO. Obračun DDPO Fursu predlagajo zavezanci sami. V posamičnih situacijah pa mu ga morajo predložiti druge osebe (denimo pravni nasledniki v določenih postopkih statusnih preoblikovanj ali upravitelji pri likvidacijskih in stečajnih postopkih). Predložiti ga morajo tudi zavezanci, ki so oproščeni tega davka po 9. členu ZDDPO-2 (nepridobitne organizacije, ki deloma ali v celoti opravljajo nepridobitno dejavnost), in tudi

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar