A.18 Davčne olajšave 

Skrij povezave
POUDAREK POSODOBITVE, FEBRUAR 2023

Poglavje je bilo posodobljeno v delu, ki se nanaša na olajšavo za digitalni in zeleni prehod ter olajšavo za zaposlovanje težje zaposljivih oseb. S Pravilnikom o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganja v digitalni in zeleni prehod so podrobneje določena vlaganja, za katera se prizna ta olajšava. S Pravilnikom o olajšavi za zaposlitev osebe v poklicu, za katerega na trgu dela primanjkuje iskalcev zaposlitve pa so bili določeni poklici, za katere primanjkuje iskalcev zaposlitve (zaposlenih), in lahko delodajalec z zaposlitvijo oseb v teh poklicih (na teh delovnih mestih) uveljavlja olajšavo za zaposlovanje pri obračunu DDPO.

Zavezanci lahko z davčnimi olajšavami zmanjšajo davčno osnovo za DDPO, vendar morajo za to izpolnjevati nekatere pogoje. Zmanjšajo jo lahko v priznanem znesku. Od davčnega obdobja 2020 lahko zavezanec zmanjša davčno osnovo za davčne olajšave

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar