B.21 Posebnosti obdavčitve dohodka iz dejavnosti 

Skrij povezave
POUDAREK POSODOBITVE, FEBRUAR 2023

Poglavje je spremenjeno zaradi spremenjene obdavčitve z dohodnino od dohodka iz dejavnosti pri davčnih zavezancih, ki davčno osnovo ugotavljajo s pomočjo dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov. Spremenjeni so tudi določeni zneski davčnih olajšav in način usklajevanja. Druge spremembe so redakcijske narave ali posledica razvoja davčne prakse.

Dohodek iz dejavnosti je eden od šestih vrst dohodkov, ki so določeni z ZDoh-2. V njem so za zavezance, ki opravljajo dejavnost, zaradi njihovega statusa opredeljeni dohodek iz dejavnosti, davčna osnova, prenosi sredstev med podjetjem in gospodinjstvom, prenehanje opravljanja dejavnosti in prenos. Nadalje so opredeljeni še izguba in davčne olajšave, izračun akontacije dohodnine ali dohodnine od dohodka iz dejavnosti in določitev predhodne akontacije dohodnine ali akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti.

Zavezanci so

    Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

    Komentar