B.4 Dohodki iz delovnega razmerja 

Skrij povezave
POUDAREK POSODOBITVE, MAREC 2023

Poglavje je bilo spremenjeno zaradi sprememb Zakona o dohodnini in Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. Posodobljeno je bilo tudi zaradi drugačnega poročanja o izplačani plači in nadomestilih plače napotenim delavcem na novem obrazcu REK-O. Obenem pa je bil posodobljen tudi pregled spodbud za zaposlitev določenih skupin oseb predvsem zaradi izteka določenih spodbud.

Pri obravnavi dajatev od dohodkov delavcev v delovnem razmerju morajo delodajalci, ki so praviloma tudi izplačevalci dohodkov, upoštevati zakonske predpise, ki urejajo delovna razmerja, trg dela, dohodnino in prispevke za socialno varnost.

Dohodki iz delovnega razmerja pripadajo delavcem med njihovim službovanjem ali po njegovem koncu. Med njihovim službovanjem so to plače, nadomestila plač in sorodne postavke, po koncu njihovega službovanja pa so v glavnem

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar