C.10 Dividende 

Skrij povezave
POUDAREK POSODOBITVE, MAREC 2024

Poglavje je bilo posodobljeno z razlago vpliva večstranske konvencije na določbe konkretnih konvencij, ki urejajo obdavčitev dividend. Prav tako je podrobneje razložena ureditev izvzema dividend iz davčne osnove po določbah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, s poudarkom na razlagi prepovedi izvzema, če dividende izvirajo iz držav, vključenih na enega od dveh seznamov z jurisdikcijami, ki niso pripravljene sodelovati v davčne namene.

10. člen ARTICLE 10
DIVIDENDE DIVIDENDS
1. Dividende, ki jih družba, ki je rezident države pogodbenice, plača rezidentu druge države pogodbenice, se lahko obdavčijo v tej drugi državi. 1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.
2. Take dividende pa se lahko obdavčijo tudi v državi pogodbenici, katere rezident je

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar