D.0 Uvod 

Ni povezav

Samostojni podjetniki in drugi zasebniki, ki so po zakonu in/ali računovodskih standardih dolžni voditi poslovne knjige in evidence, jih morajo voditi tudi za namene izvajanja zakonov o obdavčenju in zakona o davčnem postopku. Na podlagi teh poslovnih knjig in evidenc pa morajo enkrat letno sestaviti redni obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti. Tudi zasebniki normiranci so dolžni sestaviti ta obračun, čeprav jim po zakonu ni treba voditi poslovnih knjig, ampak morajo voditi le predpisane evidence.

Zavezanci za sestavitev tega obračuna so vse fizične osebe, ki opravljajo dejavnost. Mednje spadajo fizične osebe, ki opravljajo dejavnost in so rezidenti, obenem pa tudi nerezidenti, ki imajo v Sloveniji poslovno enoto, prek katere oziroma v kateri opravljajo dejavnost.

Zavezanci ta obračun sestavijo sami. V njem ugotovijo dobiček oziroma davčno osnovo za namene obdavčitve z

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar