D.1 Davčni obračun fizičnih oseb z dejavnostjo 

Skrij povezave

Davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti in dohodnine od dohodka iz dejavnosti (odslej davčni obračun) za posamezno koledarsko leto morajo sestaviti vse fizične osebe, ki opravljajo dejavnost. Davčnemu organu ga morajo predložiti elektronsko najkasneje do 31. marca tekočega leta za preteklo leto.

Zavezanci za obračun davka iz dejavnosti
ZDoh-2: 46-68
ZDDPO-2: 12-35
ZDavP-2: 295-301

Davčni obračun morajo sestaviti in davčnemu organu predložiti samostojni podjetniki po ZGD-1. Prav tako so k temu zavezani zasebniki, kot so notarji, odvetniki, zasebni zdravniki in zobozdravniki, ter druge fizične osebe, ki opravljajo dejavnost (odslej skupaj zasebniki). Če te informacije davčni organ ne prejme avtomatsko od Ajpesa ali druge organizacije, morajo to prijaviti sami, denimo pri opravljanju dejavnosti v tujini.

Dohodek iz

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar