D.4 Povečanje odhodkov v davčnem obračunu zasebnikov 

Skrij povezave

Zavezanci odhodke iz izkaza poslovnega izida vpišejo v zaporedno številko 5 (odhodki). Zaradi posebnih davčnih pravil pa morajo ugotoviti, ali za katere od teh odhodkov velja posebna davčna obravnava, kar upoštevajo v drugih zaporednih številkah obračuna akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti. Zaradi teh pravil imajo v nekaterih primerih pravico do povečanja odhodkov, predvsem ker v preteklosti ti odhodki niso bili davčno priznani. Pri izkazovanju odhodkov pa tudi drugih kategorij je treba upoštevati pravilo o njihovem izkazovanju po načelu materialne resnice (po ekonomski vsebini). Povečanjem odhodkov glede na odhodke, izkazane v izkazu poslovnega izida, so namenjene številke pod zaporedno številko 7 obračuna akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti.

Povečanje odhodkov po zakonu
ZDoh-2: 46−68
ZDDPO-2: 12−35
ZDavP-2: 295−301

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar