C.7 Osnova za davek in obveznost v obračunu DDPO 

Skrij povezave

Po ugotovitvi davčne osnove morajo zavezanci ugotoviti še davčno obveznost za DDPO. Od nje odštejejo odbitek tujega davka in odbitek za vplačane akontacije. Nato pa izračunajo še akontacijo DDPO, ki jo plačujejo do ugotovitve končne davčne obveznosti po davčnem obračunu za tisto leto.

Končna davčna osnova in davčna obveznost
ZDDPO-2: 12–67.m
ZDavP-2: 354–358, 370–372 in 376

16 Osnova za davek je razlika med davčno osnovo iz zaporedne številke 13 ter seštevkom zmanjšanj davčne osnove in davčnih olajšav iz zaporedne številke 15. Pri normirancih je davčna osnova znesek iz zaporedne številke 13. Vsota vseh dovoljenih zmanjšanj davčne osnove in davčnih olajšav v zaporedni številki 15 ne sme presegati 63 % davčne osnove.

Izračun davka od dohodkov pravnih oseb
ZDDPO-2:

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar