C.8 Na kaj morajo paziti nepridobitne organizacije pri obračunu DDPO 

Skrij povezave

Pravne osebe domačega in tujega prava so po 3. členu ZDDPO-2 zavezanci za davek. Izjema so RS in samoupravne lokalne skupnosti. Ti so zavezanci le za davčni odtegljaj po 70. členu ZDDPO-2.1 Tako davčni zavezanci za DDPO tudi niso drugi uporabniki, ki so organi in organizacije na državni ali lokalni ravni, razen ZZZS, ZPIZ in javnih skladov. ZZZS in ZPIZ sta namreč javna zavoda, javni skladi pa ne spadajo med organe in organizacije državne ali lokalne oblasti. Pod RS se štejejo nevladni in vladni proračunski uporabniki ter pravosodni proračunski uporabniki. Lokalna samouprava pa so občine (organi in organizacije, ki so neposredni uporabniki občinskega proračuna), krajevne skupnosti in druge lokalne skupnosti (na primer četrtne in vaške skupnosti). Pravne osebe, ustanovljene po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, ne morejo biti obravnavane kot nepridobitne organizacije, razen v primeru gospodarskega

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar