Uvod 

Ni povezav

Poročanje in priprava davčnega obračuna sta kompleksno področje, ki zahteva suvereno obvladovanje mnogih podrobnosti. Zato so bila vodila za te ključne računovodske opravke vroča tema sestavkov in mnogih posvetovanj Zveze RFR. Da bi računovodjem olajšali delo v praksi, smo vsa tovrstna navodila povzeli v popolnoma novem priročniku Zveze RFR.

Priročnik v eni sami knjigi povzema vse usmeritve za poročanje v gospodarstvu in javnem sektorju ter jasna in pregledna navodila za pripravo davčnih obračunov pravnih oseb in zasebnikov. Svetovalci Zveze RFR smo ga pripravili na podlagi večletnih izkušenj z izzivi poročanja in zaključevanja v praksi.

Razdeljen je na štiri vsebinske sklope.

V sklopu A predstavljamo vse o letnem računovodskem poročanju za zasebni sektor. Vključene so usmeritve za vse organizacije, ki računovodijo po SRS. Sklop vsebuje ločena poglavja glede priprave temeljnih računovodskih izkazov in

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar