D.6 Povečanja in zmanjšanja davčne osnove v davčnem obračunu zasebnikov 

Skrij povezave
POUDAREK POSODOBITVE, DECEMBER 2022

Zavezanci lahko od davčnega leta 2022 in za nadaljnja leta uveljavljajo olajšavo za digitalni in zeleni prehod, ki znaša v velikosti 40 % vlaganj, ki se priznajo v ta namen. Spremenila so se še pravila pri uveljavljanju davčne olajšave za zaposlovanje, donacije ter nagrade učencem, dijakom in študentom za obvezno praktično delo. Za leto 2022 so bili posodobljeni tudi zneski splošne in drugih olajšav.

Zavezanci morajo davčno osnovo povečati, kadar so prehitro odtujili opremo ali neopredmeteno sredstvo, od katerega so uveljavili davčno olajšavo za investiranje. Povečati jo morajo še zaradi (delnega) izvzema nekaterih prihodkov iz davčne osnove in zaradi nekaterih drugih okoliščin. Zmanjšajo pa jo za olajšave, ki jih smejo uveljaviti. Pozitivno davčno osnovo lahko zmanjšajo z davčnimi olajšavami in pokrivanjem davčne izgube iz preteklih obdobij. To je možno do 63 %

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar