D.2 Prihodki v davčnem obračunu zasebnikov 

Skrij povezave
POUDAREK POSODOBITVE, DECEMBER 2022

Poglavje je bilo posodobljeno zaradi spremembe, ki je povezana z izvzemom prihodkov iz naslova obveznih prispevkov za socialno varnost, ki se nanašajo na socialno zavarovanje zavezanca, ki jih za zavezanca v skladu s posebnimi predpisi plačuje Slovenija ali samoupravna lokalna skupnost. Ti prihodki se ne štejejo za (davčni) prihodek in se ne priznajo kot odhodek zavezanca za namene dohodka iz dejavnosti.

Zavezanci za akontacijo dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti so vsako leto obvezani oddati obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti, v katerem ugotovijo davčno osnovo in davčno obveznost. Z upoštevanjem računovodskih pravil ugotavljajo dosežene prihodke, ki jih prilagodijo za neobdavčene prihodke (izvzete prihodke) in povečajo za prihodke za davčne namene, kadar to davčna zakonodaja zahteva. Vpisovanju prihodkov v obrazec davčnega obračuna

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar