D.3 Zmanjšanje odhodkov v davčnem obračunu zasebnikov 

Skrij povezave
POUDAREK POSODOBITVE, DECEMBER 2022

Poglavje je bilo posodobljeno zaradi spremembe, ki je povezana z izvzemom prihodkov iz naslova obveznih prispevkov za socialno varnost, ki se nanašajo na socialno zavarovanje zavezanca, ki jih za zavezanca v skladu s posebnimi predpisi plačuje Slovenija ali samoupravna lokalna skupnost. Ti prihodki se ne štejejo za (davčni) prihodek in se ne priznajo kot odhodek zavezanca za namene dohodka iz dejavnosti.

Zavezanci odhodke iz izkaza poslovnega izida vpišejo v zaporedno številko 5 (odhodki). Zaradi posebnih davčnih pravil pa morajo ugotoviti, ali za katere od odhodkov velja posebna davčna obravnava, kar upoštevajo v drugih zaporednih številkah obračuna akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti. Pri izkazovanju odhodkov pa tudi drugih kategorijah je treba upoštevati pravilo o njihovem izkazovanju po načelu materialne resnice (po ekonomski vsebini).

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar