C.6 Povečanja in zmanjšanja davčne osnove za DDPO 

Skrij povezave

Zavezanci morajo davčno osnovo povečati, kadar so prehitro odtujili opremo ali neopredmeteno sredstvo, od katerih so uveljavili davčno olajšavo za investiranje. Povečati jo morajo še zaradi (delnega) izvzema nekaterih prihodkov iz davčne osnove in zaradi nekaterih drugih okoliščin. Zmanjšajo pa jo za olajšave, ki jih smejo uveljaviti. Davčno osnovo lahko z olajšavami in pokrivanjem davčne izgube iz preteklih obdobij zmanjšajo za največ 63 % te osnove. Zato je zaradi te omejitve ta vselej pozitivna. Drugače je le pri tistih, ki imajo tekočo davčno izgubo, torej izgubo v davčnem letu, za katero sestavljajo davčni obračun.

Zavezanci povečanja vpisujejo v zaporedne številke 12 obračuna DDPO, zmanjšanja pa v zaporedne številke 15 tega obračuna. Vsota vseh dovoljenih zmanjšanj davčne osnove in davčnih olajšav v zaporedni številki 15 tako ne sme presegati 63 % davčne osnove.

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar