Ljubljana, december 2023

14. Splošno o davčni stopnji

Poglavje je dopolnjeno z novimi stališči pri uporabi nižje davčne stopnje. Prinesle so jih predvsem spremembe pri uporabi nižje davčne stopnje za energente in gasilsko opremo. Njihovo poznavanje pa je pomembno tudi za uporabo nižje davčne stopnje v drugih primerih.

15. Nižja davčna stopnja

Poglavje o nižji davčni stopnji je dopolnjeno z najnovejšo sodno prakso Sodišča EU in Fursovimi pojasnili. Dodano je tudi poglavje o gasilski opremi, za katero se od 2. septembra 2023 sme uporabljati 5-odstotna stopnja DDV.

3. izdaja
Komentar