12. Obdavčljivi dogodek in obveznost za obračun DDV 

Skrij povezave
ZDDV-1: 32
Direktiva o DDV: 62

Obveznost za obračun DDV nastane, ko ima davčni organ od plačnika davka (običajno je to davčni zavezanec) pravico zahtevati davek. To se zgodi ob obdavčljivem dogodku, ki nastane, ko je blago dobavljeno oziroma so storitve opravljene.

Dogodki, obdavčljivi s slovenskim DDV, pa praviloma nastanejo ob

  • dobavah blaga na ozemlju Slovenije,
  • pridobitvah blaga znotraj EU, ki jih na ozemlju Slovenije opravi davčni zavezanec,
  • opravljanju storitev na ozemlju Slovenije in
  • uvozu blaga v EU.

[ → Več o posameznih vrstah obdavčljivih dogodkov in njihovih posebnostih lahko preberete v poglavjih od 5. Dobave blaga na ozemlju Slovenije in znotraj EU do 10. Oprostitve DDV za dejavnosti v javnem interesu.] To poglavje pa podrobneje pojasnjuje čas nastanka davčne obveznosti.

Ker je od nastanka obveznosti za obračun DDV odvisna tudi pravica do odbitka DDV, je določitev tega trenutka pomembna

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar