20. Obdavčitev nepremičnin in gradbene dejavnosti 

Skrij povezave

Gradnja, obnova, prodaja in najem nepremičnin so zavezani obračunavanju DDV. Če zaradi oprostitve pri prodaji nepremičnine ni obračunan DDV, se plača DPN. Že od 1. januarja 2010 je promet gradbenih storitev in v nekaterih primerih tudi nepremičnin med zavezanci predmet obrnjene davčne obveznosti po 76.a členu ZDDV-1. Od 1. januarja 2011 pa niso več vsi stanovanjski objekti obdavčeni po nižji stopnji.

20.1. Opredelitev nepremičnin

Za potrebe obračuna DDV je treba opredeliti nepremičnine, tako stavbe kot zemljišča.

Zemljišča se delijo na stavbna in nestavbna (kmetijska) zemljišča. Stavbna zajemajo tako zazidana kot nezazidana zemljišča. Od uvrstitve je odvisno, ali bo promet oproščen ali ne in ali je treba obračunati DPN. Za stavbna zemljišča se štejejo zemljiške parcele, ki so z občinskim prostorskim načrtom namenjene graditvi objektov

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar