DDV Uvod 

Ni povezav

Davek na dodano vrednost (DDV) in sistem obdavčitve s tem davkom sta v osnovi sicer preprosta, kljub temu pa v praksi povzročata nemalo težav celo računovodjem in svetovalcem z veliko znanja in izkušnjami. Tako je zato, ker moramo pri tem davku – poleg splošne ureditve obračunavanja DDV – upoštevati številne posebnosti in izjeme, domače in tuje predpise, ob vsem tem pa tudi obsežno sodno prakso.

Zveza RFR želi s korenito prenovljenim priročnikom področje DDV (in številne posebnosti, ki na njem veljajo) predstaviti na uporabnikom prijazen in enostaven način, podprt s številnimi primeri iz prakse. V tej prenovljeni izdaji boste zato našli vse od osnov do najbolj zapletenih primerov iz prakse. V 30 vsebinskih sklopih smo tako zbrali vso zakonodajo, pojasnila pristojnih organov in sodbe sodišč. K temu smo avtorji dodali še veliko zgledov, komentarje in povezave na sestavke, objavljene v reviji

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar