3. Obvezne kadrovske evidence 

Skrij povezave

Vrste, vsebino in način vodenja evidenc, ki jih mora delodajalec voditi za delavce in druge izvajalce, predpisujejo ZEPDSV, ZDCOPMD in drugi zakoni, ki urejajo posamezno obliko opravljanja dela.

Delodajalec mora voditi evidence o (6. in 12. člen ZEPDSV)

  • zaposlenih delavcih,
  • stroških dela,
  • izrabi delovnega časa in
  • oblikah reševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu.

Delodajalec mora evidence o zaposlenih delavcih, stroških dela in izrabi delovnega časa voditi za vsakega delavca od trenutka sklenitve pogodbe o zaposlitvi pa vse do prenehanja delovnega razmerja (14/1, 17/1 in 19/1 ZEPDSV). Dokumenti s podatki o delavcu, za katerega se preneha voditi evidenca, in izvirne listine, na podlagi katerih se vpisujejo podatki v evidenco, mora hraniti kot listine trajne vrednosti (14/3, 17/2 in 19/2 ZEPDSV). Ob prenehanju dejavnosti delodajalca prevzame arhiv podatkov o delavcu delodajalčev pravni

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar