4. Pogodba o zaposlitvi 

Skrij povezave

Pogodba o zaposlitvi je ključen pravni dokument, v katerem se delodajalec in delavec dogovorita o pravicah in obveznostih, ki jih zahteva določeno delovno mesto, denimo o velikosti plače in delovnem času. Nekatere od njih so tako pomembne, da morajo biti izrecno zapisane, glede drugih pa se lahko delodajalec sklicuje na kolektivno pogodbo ali interne akte. V pogodbo vneseta tudi posebne dogovore, ki pa med njima veljajo le, če so v njej zapisani.

Pogodbo o zaposlitvi morata delodajalec in delavec skleniti v pisni obliki (17/1 ZDR-1). To velja tudi v primeru spremembe pogodbe o zaposlitvi ali sklenitve nove pogodbe o zaposlitvi (52. člen ZDR-1). Vsebina pogodbe o zaposlitvi za delavca ne sme biti presenečenje, zato mu mora delodajalec praviloma tri dni pred predvideno sklenitvijo izročiti pisni predlog pogodbe o zaposlitvi, pisno pogodbo pa ob njeni sklenitvi. To je, ko jo podpišeta delodajalec in

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar