5. Plačilo za delo 

Skrij povezave

Plačilo za delo je temeljna dolžnost delodajalca, če delavec dela. Sestavljeno je iz plače, dodatkov, dela plače za delovno uspešnost in dela plače za poslovno uspešnost.

Osnovna plača

Osnovna plača je obvezna sestavina pogodbe o zaposlitvi in mora biti določena v evrih. Uporablja se tudi kot osnova za obračun dodatkov. Dosegati mora vsaj velikost tarifnega razreda, v katerega je delavec razvrščen. Ni pa nujno, da je v pogodbi o zaposlitvi določena v velikosti minimalne plače. Glede na to, kako se določi, se razlikuje tudi način obračuna plače.

ZDR-1 ne definira osnovne plače. Ureja le, da se določi upoštevaje zahtevnost dela, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi (127/1 ZDR-1). Delodajalec mora pri (osnovni) plači upoštevati minimum, določen z zakonom oziroma kolektivno pogodbo dejavnosti (126/1 ZDR-1). Osnovna plača je

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar