6. Nadomestila plače 

Skrij povezave

Delavec je v primeru opravičene odsotnosti upravičen do nadomestila plače. To je lahko v breme delodajalca ali drugih izplačevalcev (največkrat v breme ZZZS). Nadomestil plače, ki bremenijo delodajalca, je več. Najpogostejša pa so za letni dopust, praznik, poškodbo pri delu, bolezen in poškodbo izven dela.

Nadomestilo plače za letni dopust in praznik

Delodajalec mora delavcu izplačati 100-odstotno nadomestilo plače v primerih odsotnosti z dela zaradi izrabe letnega dopusta, plačane odsotnosti zaradi osebnih okoliščin, izobraževanja, z zakonom določenih praznikov, ki so dela prosti dnevi, ko delavec ne dela iz razlogov na strani delodajalca ter v primeru poškodbe pri delu in poklicne bolezni (137/2 ZDR-1). Najpogostejši sta odsotnosti zaradi letnega dopusta in praznika. Velja pa vse napisano tudi za druge odsotnosti, pri katerih se

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar