7. Povračila stroškov 

Skrij povezave

Delodajalec mora delavcu zagotoviti povračilo stroškov za prehrano med delom, za prevoz na delo in z njega ter povračilo stroškov, ki jih ima pri opravljanju določenih del in nalog na službenem potovanju (130/1 ZDR-1). Od delovnopravne obravnave povračil pa morajo delodajalci ločiti davčno obravnavo. To določata ZDoh-2 in davčna uredba.

NOVA SODNA PRAKSA PRI VELIKOSTI POVRAČIL STROŠKOV

Vrhovno sodišče je v sodbi VIII Ips 26/2022 razsodilo, da mora biti velikost povračil stroškov v zvezi z delom urejena s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti. Če delodajalca ne zavezuje kolektivna pogodba dejavnosti ali nima primerljive, mora pri določanju velikosti delovnopravnih pravic delavcev uporabiti podzakonski predpis, ki ureja te stroške. Davčna uredba sicer ni podzakonski predpis, predviden v drugem odstavku 130. člena ZDR-1, saj gre za

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar