10. Jubilejna nagrada 

Skrij povezave

Z jubilejno nagrado delodajalec nagradi delavca za dolgoletno delo v podjetju. Ker to ni zakonska pravica, pripada le tistim, katerih delodajalci imajo v kolektivnih pogodbah, internih aktih ali pogodbah o zaposlitvi določene pogoje in velikost za njeno izplačilo.

Pravica do jubilejne nagrade

ZDR-1 jubilejne nagrade ne ureja. Lahko je urejena v kolektivnih pogodbah dejavnosti, podjetniških kolektivnih pogodbah, internih aktih delodajalca ali pogodbah o zaposlitvi. Ker to ni zakonska pravica, do nje niso upravičeni vsi delavci. Delavci, ki so zaposleni pri delodajalcih, ki jih ne zavezuje nobena kolektivna pogodba dejavnosti, niti je nimajo določene v podjetniški kolektivni pogodbi, internem aktu ali pogodbi o zaposlitvi, do nje niso upravičeni.

ZGLED 10 – 1: Upravičeno izplačilo

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar