12. Delovni čas 

Skrij povezave

Delovni čas je efektivni delovni čas in čas odmora med delovnim časom ter čas upravičenih odsotnosti z dela. Delavčev delovni čas je lahko razporejen enakomerno ali neenakomerno. Lahko pa je tudi začasno prerazporejen. Delavec je lahko zaposlen s polnim delovnim časom ali pa je zaposlen ali dela s krajšim delovnim časom. Upravičen je tudi do dnevnega in tedenskega počitka. V skrajnem primeru pa lahko delodajalec delavcu odredi tudi opravljanje nadurnega dela. V določenih dejavnostih ali poklicih pa so delavci lahko tudi v pripravljenosti.

(Ne)enakomerna razporeditev in začasna prerazporeditev delovnega časa

Delavčev delovni čas je lahko razporejen enakomerno ali neenakomerno. Lahko pa je tudi začasno prerazporejen. Določitev načina razporeditve delovnega časa je tudi obvezna sestavina pogodbe o zaposlitvi (148. člen ZDR-1).

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar