13. Odpovedni roki 

Skrij povezave

Delavcu v primeru redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi pripada odpovedni rok. Lahko je odvisen od trajanja zaposlitve ali je za vse delavce enak. Če je ob poteku odpovednega roka delavec bolniško odsoten, pa je mogoče tudi, da delovno razmerje ne preneha. Traja lahko še najdlje šest mesecev od izteka odpovednega roka oziroma do prenehanja bolniške odsotnosti. Delodajalec in delavec lahko odpovedni rok s pisnim sporazumom tudi skrajšata.

Odpovedni rok varuje nasprotno pogodbeno stranko pred nenadno spremembo njenega položaja zaradi prenehanja trajajočega pogodbenega razmerja po volji druge stranke. Na področju delovnih razmerij ureditev odpovednih rokov upošteva posebnosti pogodbe o zaposlitvi in še posebej potrebo po posebnem varstvu delavca kot šibkejše stranke. Zato veljajo različni odpovedni roki, kadar pogodbo o zaposlitvi odpoveduje delavec ali kadar jo odpoveduje delodajalec.

Določba o dolžini

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar