14. Odpravnina 

Skrij povezave

Odpravnina je namenjena zagotavljanju socialne varnosti delavca ob prehodu v brezposelnost in je nadomestilo za njegovo dotedanje delo pri delodajalcu. Delavcu pod določenimi pogoji pripada odpravnina zaradi izteka pogodbe za določen čas, ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, zaradi nesposobnosti ali invalidnosti. Pripada pa mu tudi ob upokojitvi, če je bil pri delodajalcu zaposlen vsaj pet let. Delodajalec jo mora izplačati ob nastopu okoliščin, na podlagi katerih delavcu odpravnina pripada. Kasneje le, če to omogoča kolektivna pogodba dejavnosti.

Delavcu ob izteku pogodbe za določen čas pripada odpravnina, vendar ne, če je bila pogodba sklenjena iz razlogov, ki jih zakon izključuje iz te pravice. Velikost odpravnine je do enega leta zaposlitve enaka, po tem pa za vsak mesec zaposlitve narašča. Osnovo zanjo delodajalec izračuna glede na to, ali je bil delavec pred iztekom pogodbe

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar