15. Prenehanje pogodbe o zaposlitvi s sporazumom 

Skrij povezave

Pogodbo o zaposlitvi lahko odpove delavec iz rednih ali izrednih odpovednih razlogov. Delodajalec in delavec pa se lahko tudi sporazumeta o prenehanju veljavnosti pogodbe o zaposlitvi. Prenehanje pogodbe o zaposlitvi s sporazumom je eden od načinov, ki ga delodajalec in delavec izkoristita v primeru soglasja o prenehanju pogodbe o zaposlitvi. Če soglasje volj ni doseženo, je sporazum neveljaven. To ni klasična odpoved pogodbe o zaposlitvi. Pri odpovedi gre za enostransko izraženo voljo tistega, ki pogodbo o zaposlitvi odpoveduje. Odpoved tudi učinkuje ne glede na voljo druge stranke.

Sporazum o prenehanju veljavnosti pogodbe o zaposlitvi pa velikokrat delodajalec in delavec skleneta tudi v primeru delavčeve odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani delavca. V njem je po navadi zapisano, da je delavec podal odpoved, kdaj se izteče odpovedni rok, ali obstaja možnost o skrajšanju odpovednega roka, kdaj bo

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar