16. Delavci, ki so varovani pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi 

Skrij povezave

Delodajalec mora pri določenih razlogih odpovedi pogodbe o zaposlitvi upoštevati tudi posebna pravila za varovane kategorije delavcev. To so predstavniki delavcev, delavci pred upokojitvijo, noseče delavke in starši, invalidi in delavci, odsotni z dela zaradi bolezni. Pri vsaki varovani kategoriji delavcev zakon določa, pred katerimi odpovednimi razlogi delodajalca so ti varovani ter koliko časa traja njihovo varstvo.

Delavci pred upokojitvijo

Delodajalec delavcu, ki je dopolnil 58 let, ali delavcu, ki mu do izpolnitve pogojev za starostno upokojitev (ne glede na starost) manjka do pet let pokojninske dobe, ne sme brez njegovega pisnega soglasja odpovedati pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga (114/1 ZDR-1). Varstvo delavcev pred upokojitvijo ne velja (114/2 ZDR-1)

  • če delavec izpolni minimalne pogoje za pridobitev pravice do

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar