18. Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi 

Skrij povezave

Delodajalec lahko delavcu redno odpove pogodbo o zaposlitvi le, če obstaja utemeljen razlog za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi in ta utemeljen razlog onemogoča nadaljevanje dela pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi. Kateri so utemeljeni razlogi, izrecno določa ZDR-1. Določa pa tudi nekatere neutemeljene odpovedne razloge.

Odpoved pogodbe o zaposlitvi delavcu na pobudo delodajalca je skrajni ukrep. Delodajalec mora odpoved pogodbe o zaposlitvi podati v pisni obliki in jo vročiti delavcu ter upoštevati odpovedni rok.

Razlogi za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi delavcu na pobudo delodajalca so:

  • prenehanje potreb po opravljanju določenega dela pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi zaradi ekonomskih, organizacijskih, tehnoloških, strukturnih ali podobnih razlogov na strani delodajalca in odpoved pogodbe o zaposlitvi v postopkih zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja in v drugih primerih

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar