19. Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi 

Skrij povezave

Izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi lahko podata delavec in delodajalec, vendar vsak od njiju le glede razlogov, ki so izrecno našteti v ZDR-1. Izredna odpoved je najstrožja izmed vseh odpovedi. Delovno razmerje preneha z dnem vročitve odpovedi, delavec pa nima pravice do odpovednega roka. Pravico do odpravnine in do odškodnine namesto odpovednega roka ima le, če je podal odpoved zaradi kršitev na strani delodajalca.

Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi na pobudo delavca

Izredno odpoved lahko delavec poda le ob izrecno naštetih okoliščinah v ZDR-1. Pogodba o zaposlitvi preneha veljati z dnem vročitve odpovedi. A delavcu kljub temu pripadata odpravnina in odškodnina v velikosti izgubljenega plačila za čas odpovednega roka. Vendar mora pred izredno odpovedjo delodajalca pozvati, naj odpravi kršitve, in o njih obvestiti inšpektorat za

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar