A.11 Nepotrebni in davčno nepriznani odhodki 

Skrij povezave

Zavezancem se davčno priznajo le odhodki, ki so potrebni za pridobitev prihodkov, obdavčenih z davkom od dohodkov pravnih oseb. Vsi drugi odhodki se štejejo za nepotrebne in se trajno izvzamejo iz davčne osnove. Tudi med odhodki, ki so potrebni za pridobivanje obdavčenih prihodkov, so nekateri v celoti, drugi pa delno davčno nepriznani. ZDDPO-2 tovrstne odhodke našteje in opredeli.

Nepotrebni odhodki

Računovodski standardi so jasni. Vedno, ko se zaradi zmanjšanja sredstev ali povečanja dolgov zmanjšajo gospodarske koristi, ki prek poslovnega izida vplivajo na kapital organizacije, je treba pripoznati odhodke. Pri tem vzrok zmanjšanja ni pomemben.

Pri davčni obravnavi so pravila strožja. Davčno priznani so le odhodki, ki so potrebni za pridobitev prihodkov, obdavčenih z davkom od dohodkov pravnih oseb (DDPO). Vsi drugi odhodki se štejejo

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar