A.10 Obračunavanje davčnega odtegljaja 

Skrij povezave

Nekatera izplačila dohodkov tujim pravnim osebam so obremenjena z davčnim odtegljajem. Da se davek ob izplačilu dohodka res obračuna in plača, morajo biti kumulativno izpolnjeni tile pogoji:

  1. Dohodek mora imeti vir v Sloveniji. Vir dohodka določa 8. člen ZDDPO-2 [→ več o tem v poglavju A.3 Vir dohodka v sklopu Davek od dohodkov pravnih oseb].
  2. Predpisan mora biti obračun davčnega odtegljaja. To obveznost predpisuje 70. člen ZDDPO-2 in je podrobneje obravnavana v tem poglavju.
  3. Dohodek mora izplačati oseba, ki je plačnica davka, kakor ga določa 58. člen ZDavP-2. Tudi to je opisano v tem poglavju.
  4. Konvencija dovoljuje obračun davčnega odtegljaja v državi vira, prejemnik dohodka pa je ravnal pravilno glede uveljavljanja ugodnosti, ki jo prinaša konvencija. [→ Več o tem lahko preberete v sklopu Mednarodno obdavčenje.]Če konvencija ni sklenjena, se davčni odtegljaj obračuna v skladu s 70. členom ZDDPO-2.

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar