A.9 Deleži v dobičku in kapitalski dobički 

Skrij povezave
POUDAREK POSODOBITVE, DECEMBER 2021

Poglavje je bilo posodobljeno zaradi spremembe pri seznamu držav z ugodnejšo davčno stopnjo. Namesto prejšnjega seznama se uvajata dva nova seznama, ki sta določena v 8.a členu ZDDPO-2 (nacionalni seznam in seznam EU). Seznama se uporabljata tudi pri prepovedi izvzema prejetih dividend in dividendam podobnih dohodkov iz davčne osnove, če je izplačevalec iz katere od teh držav oziroma jurisdikcij (24. člen ZDDPO-2), in ustvarjenega dobička pri odsvojitvi lastniškega deleža kljub izpolnjenim pogojem, če je ta ustvarjen iz naložbe v lastniške deleže v gospodarske družbe, zadruge ali druge oblike organiziranja, ki imajo sedež ali kraj dejanskega delovanja poslovodstva v državah ali jurisdikcijah iz teh seznamov. Posledica nastane, če je država ali jurisdikcija vključena vsaj na enega od teh seznamov.

Zavezanci plačujejo davek od ugotovljenega dobička. Po obdavčitvi

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar