A.13 Povezane osebe in transferne cene 

Skrij povezave

Transferne cene med povezanimi osebami se morajo določati v skladu z neodvisnim tržnim načelom, ki je kot temeljni standard opredeljen v 9. členu konvencije. To načelo v slovenski zakonodaji uveljavlja 16. člen ZDDPO-2, v PTC pa so ustrezno formulirana pravna pravila, ki po vsebini izvirajo iz smernic OECD o transfernih cenah. Ureditev področja transfernih cen v nacionalni zakonodaji je potrebna tudi zato, ker Slovenija, kakor tudi večina drugih držav, nima sklenjenih konvencij z vsemi državami, s katerimi potekajo mednarodne transakcije.

ZDDPO-2 ločeno obravnava mednarodne transakcije med povezanimi osebami rezidenti in nerezidenti (16. člen) ter transakcije med povezanimi osebami rezidenti (17. člen). Bistvena razlika je, da se na podlagi določb 17. člena ZDDPO-2 davčna osnova spremeni samo, če eden od rezidentov v davčnem obdobju, za katero se ugotavljajo prihodki in odhodki, izkazuje nepokrito

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar