A.14 Popravki napak 

Skrij povezave
POUDAREK POSODOBITVE, MAREC 2020

Popravki so redakcijske narave. Dodano je poglavje o vrstah napak v davčnih obračunih. Podrobneje je pojasnjeno tudi popravljanje napak v davčnih obračunih med davčnim inšpekcijskim nadzorom.

Popravki napak, ki se pojavijo v davčnem obračunu, so dveh vrst: prve so tiste, ki nastanejo kot posledica napak v računovodskih izkazih. Takšne napake imajo pogosto za posledico spremenjeno obdavčitev, saj se zaradi popravljenih prihodkov in odhodkov spremeni poslovni izid. Če gre za obdavčljive prihodke in davčno priznane odhodke, bo taka sprememba vplivala na ugotovitev davčne osnove in na drugačno davčno obveznost.

Druga vrsta napak pa so napake, ki jih zavezanec stori pri sestavitvi davčnega obračuna. V tem primeru gre za napake, ki nimajo osnove v računovodskih izkazih, saj so ti pravilno sestavljeni, zavezanec le ni pravilno izračunal davčne osnove in davčne obveznosti.

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar