A.15 Sprememba računovodske usmeritve 

Skrij povezave

Računovodske usmeritve so posebna načela in dogovori, ki jih organizacija upošteva pri merjenju in vrednotenju postavk v računovodskih izkazih. Uporablja jih dosledno iz enega poslovnega obdobja v drugega. S tem zagotovi primerljivost računovodskih izkazov iz obdobja v obdobje. Računovodska usmeritev se lahko spremeni, in sicer kot posledica spremembe računovodskega standarda ali kot prostovoljna odločitev zavezanca. Učinke spremembe računovodske usmeritve zavezanec vključi v davčni obračun za poslovno leto, v katerem je prišlo do te spremembe. Že oddanih davčnih obračunov in drugih sprememb za nazaj zavezanec ne popravlja, saj sprememba računovodske usmeritve ne pomeni računovodske in/ali davčne napake.

Računovodska usmeritev

Da bi bili računovodski izkazi organizacije primerljivi med leti, jih mora pripraviti z upoštevanjem enotnih

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar