A.16 Statusnopravna preoblikovanja 

Skrij povezave

Statusnopravna preoblikovanja so že vsebinsko zapletena, dodatno pa razumevanje zakonodaje in pravil zapleta zakonodaja, ki isto transakcijo v različnih pravnih podlagah poimenuje različno. Za pravilno vsebinsko razumevanje je potrebno združevanje treh pravnih podlag, in sicer ZGD-1, ZDDPO-2 (vključno s postopkovnimi pravili, ki jih določa ZDavP-2) in računovodskih standardov (SRS ali MSRP, odvisno od podlage, ki jo za računovodenje uporablja organizacija). Če statusnopravna preoblikovanja izvaja davčni zavezanec, ki ni gospodarska družba, ne more uveljavljati davčne nevtralnosti, saj ZDDPO-2 določa, da to lahko uveljavljajo samo zavezanci, ki se preoblikujejo po pravilih, ki jih določa ZGD-1. Za preostale zavezance pa je davčni učinek statusnopravnih preoblikovanj enak, kot če bi Furs priglasitev zavrnil.

Statusnopravna preoblikovanja po ZGD-1

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar