A.17 Davčna izguba 

Skrij povezave
POUDAREK POSODOBITVE, MAREC 2020

Spremembe so nastale kot posledica spremenjenega določila, po katerem davčni zavezanec pri davčnih obračunih od leta 2020 zmanjšuje davčno osnovo po 36. in 55. do 59. členu ZDDPO-2 največ v vrednosti 63 % davčne osnove. V skladu z novo zakonsko določbo so popravljeni tudi zgledi.

Davčna izguba se razlikuje od poslovne, ki jo ugotovi zavezanec v izkazu poslovnega izida. Nastane, če obdavčljivi odhodki presegajo obdavčljive prihodke. Osnovo za ugotovitev obdavčljivih prihodkov in odhodkov predstavljajo tisti iz izkaza poslovnega izida, a ZDDPO-2 določa posebnosti pri njihovem pripoznavanju pri obračunu davka.

Zavezanec lahko davčno izgubo neomejeno uporablja v prihodnjih obračunskih obdobjih pod pogojem, da izkoristi samo 50 % davčne osnove davčnega obdobja. Posebnosti veljajo pri pokrivanju davčne izgube v primeru, ko se spremeni lastništvo v zavezancu za več kot 50

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar