A.18 Davčne olajšave 

Skrij povezave

Zavezanci lahko z davčnimi olajšavami zmanjšajo davčno osnovo za DDPO, vendar morajo za to izpolnjevati nekatere pogoje. Zmanjšajo jo lahko v priznanem znesku, a največ do velikosti davčne osnove, zato zaradi davčnih olajšav ne morejo ustvariti davčne izgube. Tisti, ki davčno osnovo ugotavljajo z normiranimi odhodki, olajšav ne morejo uveljavljati.

Davčno osnovo lahko zavezanci zmanjšajo z olajšavami za investiranje v nekatero opremo in neopredmetena sredstva v velikosti 40 % investiranega zneska. Zmanjšajo jo lahko tudi z olajšavo za vlaganja v raziskave in razvoj, ki znaša 100 % zneska vlaganj za ta namen. Prav tako lahko davčno osnovo zmanjšajo z olajšavo za zaposlovanje težje zaposljivih brezposelnih oseb in invalidov ter z določenimi doniranimi sredstvi ter vplačanimi premijami prostovoljnega pokojninskega zavarovanja.

TABELA A.18 – 1:

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar