A.20 Odprava dvojnega obdavčevanja in uveljavljanje ugodnosti po konvenciji v drugi državi 

Skrij povezave

Dvojno obdavčitev odpravljamo na več načinov. Pri rezidentih, ki dosegajo dohodke, obdavčene v tujini s priznanjem odbitka tujega davka ali uveljavljanjem ugodnosti, ki jo ponuja konvencija v drugi državi.

Ob izplačilih dohodkov tujcem se dvojna obdavčitev v celoti ali deloma odpravi z uveljavljanjem ugodnosti pred izplačilom dohodka tujcu ali po njem.

[ → Več o tem lahko preberete v poglavju A.10 Obračunavanje davčnega odtegljaja v sklopu Davek od dohodkov pravnih oseb.]

Uveljavljanje odbitka tujega davka

Rezident lahko po 62. členu ZDDPO-2 in 383. členu ZDavP-2 od obveznosti za plačilo davka po obračunu za posamezno davčno obdobje, ki ga je dolžan oddati v Sloveniji, odšteje znesek, enak davku, ki ga je plačal od dohodkov iz virov zunaj Slovenije. Vendar mora biti ta dohodek iz virov zunaj Slovenije vštet v njegovo davčno

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar