A.19 Zgled davčnega obračuna 

Skrij povezave
POUDAREK POSODOBITVE, SEPTEMBER 2021

V poglavje je vključena z letom 2020 uveljavljena določba, po kateri je dopustno zmanjšanje davčne osnove z nepokrito davčno izgubo in davčnimi olajšavami za največ 63 %. Tako je preostalih 37 % obdavčenih, kar ob upoštevanju 19-odstotne splošne davčne stopnje pripelje do 7,03 % efektivne obdavčitve.

Zavezanci za DDPO morajo davčno obveznost izračunati in plačati sami. Izjema so le dohodki, od katerih se obračuna davčni odtegljaj. Tega odtegne in plača plačnik davka. Zavezanci davčni obračun (odslej obračun DDPO) oddajajo za zaključeno poslovno leto. Posebna pravila priprave in oddaje obračuna veljajo za zavezance, pri katerih so bile izpeljane različne vrste statusnih preoblikovanj, zavezance v insolvenčnih postopkih in zavezance, ki prenehajo poslovati.

Sestavine obračuna DDPO ter njegovo predlaganje in plačilo davka

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar