B.6 Prokuristi 

Skrij povezave

Prokuristi so pooblaščeni zastopniki družbe. Drugače kot poslovodje upravičenje zato dobijo s prokuro kot posebno obliko pooblastila, in ne po zakonu. Prokuro jim v imenu družbe podeli poslovodstvo ali drug pristojni organ družbe. Funkcija prokurista ni vodenje družbe, temveč njeno zastopanje nasproti tretjim osebam. V okviru zakonskih pooblastil lahko sklepajo vse pravne posle s tretjimi osebami, razen odsvajanja in obremenjevanja nepremičnin, za kar morajo biti posebej pooblaščeni. Dohodki, ki jih dosegajo s tovrstnim zastopanjem družbe navzven, pa so obdavčeni drugače kot dohodki poslovodij za vodenje družbe skupaj s korporacijskim zastopanjem. Obdavčeni so kot dohodki iz drugega pogodbenega razmerja. To velja tudi, če so zaračunani prek družbe, saj se šteje, da so to njihovi osebni prejemki, saj izvirajo iz imenovanja fizične osebe na to funkcijo. Kot dohodek iz drugega pogodbenega razmerja se

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar