B.12 Umetniki 

Skrij povezave

Za plačila umetnikom velja kar nekaj posebnosti. Njihovi prejemki so praviloma obremenjeni z davčnim odtegljajem v državi nastopa. Zlasti pri obračunu davčnega odtegljaja pa se pogosto vsa izplačila obravnavajo kot dohodki iz dejavnosti.

Obdavčitev umetnikov slovenskih rezidentov

Obdavčitev dohodkov umetnikov, ki so slovenski rezidenti, je odvisna od statusa, v katerem jih dosegajo. Lahko gre za redno delovno razmerje, drugo pogodbeno razmerje, opravljanje dejavnosti (davčna osnova se določa na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov ali pa na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov v velikosti 80 % prihodkov), opravljanje dejavnosti prek gospodarske družbe ali izplačilo drugih dohodkov po 105. členu ZDoh-2 pa tudi za prenos premoženjske pravice ali dohodke iz naslova avtorskih del.

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar