B.13 Športniki 

Skrij povezave

Za plačila športnikom velja kar nekaj posebnosti. Njihovi prejemki so praviloma obremenjeni z davčnim odtegljajem v državi nastopa. Zlasti pri obračunu davčnega odtegljaja pa se pogosto vsa izplačila obravnavajo kot dohodki iz dejavnosti.

Obdavčitev športnikov slovenskih rezidentov

Obdavčitev dohodkov športnikov, ki so slovenski rezidenti, je odvisna od statusa, ki ga ima športnik, ko te dosega. Lahko gre za redno delovno razmerje, drugo pogodbeno razmerje, opravljanje dejavnosti (davčna osnova se določa na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov ali pa na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov v velikosti 80 % prihodkov), opravljanje dejavnosti prek gospodarske družbe ali izplačilo drugih dohodkov po 105. členu ZDoh-2. Le izjemoma gre pri športnikih lahko tudi za izplačilo za prenos premoženjske pravice ali dohodke iz

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar